Ανακοίνωση Δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης-“Αντιμετωπίζω τις Δυσκολίες στη Μάθηση!”

” Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στα Γρεβενά
διοργανώνει Δράση με θέμα την Αντιμετώπιση των Δυσκολιών στη Μάθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία.”

https://send.uowm.gr/download/c0eeab7f6ca32448/#9QLVM0ONCnISjNdOQyrdBw

https://send.uowm.gr/download/1b0a085ae41666c8/#a1Fv06RPzmkt9pQ3d1BDLw

Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,

Καραμήτρου Αριστέα,
Μ.Sc. Αθλητικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Άσκησης
Υποψήφια Διδάκτωρ Αθλητικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Άσκησης
Ψυχολόγος στη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.)
Γρεβενών
Μονάδα Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων(ΜΥΦΕΟ)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

Διεύθυνση: Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,Τέρμα
Κωσταντίνου Ταλιαδούρη (είσοδος επί της οδού Ειρήνης, αριστερά από το
Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
Γρεβενά, Τ.Κ. 51100
τηλ.:2462061612 (προσωρινό)
e-mail:myfeo.psy.gre@uowm.gr
https://myfeo.uowm.gr/
facebook: ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ
Twitter:@MUowm