Αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων

Μέσω του παρακάτω συνδέσμου, σας
προωθούμε το δελτίο τύπου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
σχετικά με τις κατ΄ εξαίρεση
μετεγγραφές/μετακινήσεις.

https://www.minedu.gov.gr/news/47284-11-12-20-apo-tis-15-dekemvriou-eos-tis-23-dekemvriou-oi-aitiseis-kat-eksairesi-meteggrafon-metakiniseon

Σας επισημαίνουμε ότι  οι αιτήσεις για
χορήγηση κατ’ εξαίρεση
μετεγγραφής/μετακίνησης, για ιδιαίτερα
σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές
περιπτώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) και
της με αριθμό 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β΄ 4806)
υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται από
την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 έως και την
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

ΦΕΚ τ.Β’ 4806_30-10-2020

N.4692_2020_ΦΕΚ 111_Α_12-6-2020