Πρόοδος (μικρή εξεταστική) στις Αρχές Πληροφορικής στις 4/12/2020 και ώρα 11:00

Στα πλαίσια του μαθήματος Αρχές Πληροφορικής υπάρχει υποχρεωτική πρόοδος.

Η πρόοδος πιάνει τρείς (3) Μονάδες.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε συμμετοχή στην πρόοδο θα έχετε ως άριστο βαθμό στις τελικές εξετάσεις το επτά  (7).

Η  ημερομηνία εξέτασης της προόδου είναι 4/12/2020 και ώρα 11:00.

Για την εξέταση της προόδου παρακαλώ συνδεθείτε στην διεύθυνση

https://exams.uowm.gr/

με τους ιδρυματικούς σας λογαριασμούς (κωδικοί για το email σας στο uowm.gr)

Η ύλη εξέτασης της προόδου είναι:

Τύποι Δεδομένων – Δήλωση Μεταβλητών – Έξοδος Δεδομένων

Είσοδος Δεδομένων

Τελεστές

Δομές ελέγχου Προγράμματος

Βρόχοι Επανάληψης

Ο Διδάσκων

Κοκκώνης Γεώργιος