Μη διεξαγωγή μαθημάτων την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 17 Νοεμβρίου ΔΕ θα πραγματοποιηθούν τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα λόγω της επετείου του Πολυτεχνείου