Αναβολή Κατατακτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών με τον COVID-19 αναβάλλονται οι κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.

Η Πρόεδρος του Τμήματος