Δηλώσεις Μαθημάτων (26/10/2020 έως 08/11/2020)

Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους πρωτοετείς θα γίνουν αυτόματα από την
γραμματεία.
Το σύστημα δηλώσεων για τους φοιτητές του 2ου έτους  θα είναι ανοιχτό
από τις 26/10/2020 έως 08/11/2020, επίσης επισημαίνεται ότι οι φοιτητές
του γ΄ εξαμήνου πρέπει να δηλώσουν και το μάθημα Μεθοδολογία
Εκπαιδευτικής Έρευνας του α΄ εξαμήνου λόγω αλλαγής του προγράμματος
σπουδών.