ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αγαπητοί/ες Φοιτητές/τριες,

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του προγράμματος “Διαχείριση
Μέριμνας και Ευεξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού του ΠΔΜ” υποστηρίζει τις
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες των φοιτητών/τριών.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλεί να συμπληρώσετε το ακόλουθο ερωτηματολόγιο
ώστε να προγραμματίσει, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, τις
δραστηριότητες που προσφέρει στους/τις φοιτητές/τριες. Μπορείτε να
βρείτε το ερωτηματολόγιο ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο και θα είναι
ανοιχτό για συμπλήρωση έως και 31/10/2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdybA8bPI91U0twbG7-56furTctFxGqvGRrIH1kTww1558oQ/viewform?usp=pp_url

Η συμμετοχή σας κρίνεται πολύ σημαντική, και τονίζεται πως είναι
ανώνυμη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

—————————–
Γραμματεία Προγράμματος Διαχείρισης Μέριμνας και Ευεξίας του Ανθρώπινου
Δυναμικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
—————————–
Τηλ.: 2385055041, 2461068231