Αναβολή διδασκαλίας μαθήματος

Το μάθημα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» του 3ου εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 15/10/2020. Θα αναπληρωθεί σε συμφωνία με το διδάσκοντα.