Ύλη Κατατακτήριων Εξετάσεων (2020-2021)

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά


• Εισαγωγικές έννοιες στις συναρτήσεις, πραγματικές συναρτήσεις και τα χαρακτηριστικά τους, είδη συναρτήσεων, γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων
• Όριο συνάρτησης, πλευρικά όρια
• Συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι συναρτήσεων και εφαρμογές τους
• Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης
• Κυρτότητα, σημεία καμπής.
• Ορισμένο ολοκλήρωμα
• Προβλήματα ποσοστών
• Χρονική αξία του χρήματος
• Τόκος και επιτόκιο
• Απλή και σύνθετη κεφαλαιοποίηση
• Προεξόφληση
• Ράντες ληξιπρόθεσμες και διηνεκείς
• Αρχική και τελική αξία μέλλουσας ράντας
• Δάνεια μεταβλητού επιτοκίου
• Αξιολόγηση επενδύσεων

Εισαγωγή στις Πιθανότητες


• Βασικές έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων (Δειγματικός χώρος, Ενδεχόμενα, Πράξεις Ενδεχομένων, Κλασικός ορισμός πιθανότητας, Πράξεις επί των πιθανοτήτων)
• Πολλαπλασιαστικός Νόμος, Μεταθέσεις, Διατάξεις, Συνδυασμοί.
• Εισαγωγή στις κατανομές πιθανοτήτων
• Διωνυμική, Υπεργεωμετρική, Poisson, Ομοιόμορφη, Εκθετική, Κανονική κατανομή

 

Εισαγωγή στη Στατιστική

  • Ορισμοί: Πληθυσμός – δείγμα – δειγματική μονάδα – παράμετρος – στατιστικό – μεταβλητή.
  • Περιγραφικά στατιστικά μέτρα: Μέτρα κεντρικής τάσεως, Μέτρα θέσεως, Μέτρα Διασποράς , Λοξότητα – Κύρτωση.
  • Πίνακας συχνοτήτων, γραφήματα (ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα, κτλ., )
  • Κατανομές (χι-τετράγωνο, t-κατανομή, F-κατανομή).
  • Δειγματοληψία: Μέθοδοι επιλογής δείγματος – μέγεθος δείγματος.
  • Σημειακή εκτίμηση.
  • Διαστήματα εμπιστοσύνης.