Δεύτερη παράταση στην προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος των 1.000€.

Το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την
υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό
διάστημα από την Παρασκευή 21 Αυγούστου
2020 έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.