Έναρξη εξ Αποστάσεως Διδασκαλία με χρήση Ψηφιακής Αίθουσας

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων, κάνοντας χρήση ψηφιακών τάξεων, θα ξεκινήσει την Πέμπτη 26 Μαρτίου.