Δήλωση Μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ( επέκταση χρονικού διαστήματος από 21 Μαρτίου 2020 έως 10 Απριλίου 2020)

Από το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνουμε ότι οι πρωτοετείς Φοιτητές θα δηλώσουν τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου (δηλαδή Β΄ εξαμήνου) μέσα από την σελίδα

students.uowm.gr

Εκεί θα κάνουν Είσοδο Φοιτητή με τους κωδικούς του Ιδρυματικού τους Λογαριασμού.

Το χρονικό διάστημα για την δήλωση των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου επεκτείνεται

από 21 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Απριλίου 2020.