Απόφαση Συγκλήτου για εξ αποστάσεως διδασκαλία

Ανακοινώνεται ότι τα εξ  αποστάσεως  μαθήματα  θα  ξεκινήσουν  από  την Πέμπτη  26  Μαρτίου  2020. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος.