Σίτιση Φοιτητών ΠΔΜ Για Το Διάστημα Της Αναστολής Λειτουργίας Της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας