Κανονισμός Γραπτών Εξετάσεων

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό των εξετάσεων από εδώ.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος