Αποτελέσματα Κατατακτήριων Εξετάσεων

Στον παρακάτω πίνακα  φαίνονται οι επιτυχόντες, με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, στις εισαγωγικές κατατακτήριες εξετάσεις που διεξήχθησαν στις 6-12-2019. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να επικοινωνήσουν με την γραμματεία (ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά) ώστε να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους.

Επιτυχόντες Κατατακτήριων Εξετάσεων
Α/Α Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
1 Α.Π. 86/15-11-2019
2 Α.Π. 83/15-11-2019
3 Α.Π. 81/14-11-2019
4 Α.Π. 85/15-11-2019
5 Α.Π. 78/13-11-2019
6 Α.Π. 89/15-11-2019
7 Α.Π. 82/15-11-2019
8 Α.Π. 79/14-11-2019
9 Α.Π. 88/15-11-2019
10 Α.Π. 84/15-11-2019
11 Α.Π. 87/15-11-2019
12 Α.Π. 93/15-11-2019