Ενημέρωση για Φοιτητές όπου πήραν μεταγραφή στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Παρακαλούνται όπως προσέλθουν οι φοιτητές στο Τμήμα μας μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2019 με τα απαραίτητα έγγραφα όπως αναφερόταν στην εγκύκλιο του Υπουργείου για τις μεταγραφές.

Η Γραμματεία του Τμήματος