Πρόοδοι

Την Τετάρτη 13/11/2019 και ώρα 09: 00 – 11.00 στο Αμφιθέατρο θα δοθεί Πρόοδο στο μάθημα Μαθηματικά Ι.

Την Πέμπτη 14/11/2019 και ώρα 09: 00 – 11.00 στο Αμφιθέατρο θα δοθεί Πρόοδο στο μάθημα Εισαγωγή στη Στατιστική.

Τη Δευτέρα 18/11/2019 και ώρα 09: 00 – 11.00 στο Αμφιθέατρο θα δοθεί Πρόοδο στο μάθημα Εισαγωγή στις Πιθανότητες.