Προκήρυξη Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

1. Προκήρυξη
Υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος:
“Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων
Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως
Μεσσηνίας”.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2. Υποτροφίες από την
κυβέρνηση του Μεξικού για το
ακαδημαϊκό έτος 2020.

Υποτροφίες από την κυβέρνηση του Μεξικού-11.09.2019